راه‌اندازی 70 پایگاه امداد و نجات در فارس

راه‌اندازی 70 پایگاه امداد و نجات در فارس
مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر فارس گفت: این جمعیت از 25 اسفندماه سال گذشته تا 15 فروردین‌ماه جاری اقدام به راه‌اندازی 70 پایگاه خدماتی در این استان کرده است.

راه‌اندازی 70 پایگاه امداد و نجات در فارس

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر فارس گفت: این جمعیت از 25 اسفندماه سال گذشته تا 15 فروردین‌ماه جاری اقدام به راه‌اندازی 70 پایگاه خدماتی در این استان کرده است.
راه‌اندازی 70 پایگاه امداد و نجات در فارس

عکس های جدید

کانون نماز

View more posts from this author