راکد ماندن اموال و سرمایه‌های مردمی

راکد ماندن اموال و سرمایه‌های مردمی
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی گفت: مشکلی که در کشور وجود دارد، راکد ماندن اموال و سرمایه‌های مردم است که به خدمت اشتغال و توسعه اقتصادی در نیامده است.

راکد ماندن اموال و سرمایه‌های مردمی

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی گفت: مشکلی که در کشور وجود دارد، راکد ماندن اموال و سرمایه‌های مردم است که به خدمت اشتغال و توسعه اقتصادی در نیامده است.
راکد ماندن اموال و سرمایه‌های مردمی

فروش بک لینک

موزیک سرا

View more posts from this author