رجعت به اصل انقلاب اسلامی/ نرده‌های که باید برداشته شوند

رجعت به اصل انقلاب اسلامی/ نرده‌های که باید برداشته شوند
اقدام انقلابی امام جمعه تبریز مبنی بر حذف نرده‌های حائل بین مسؤولان و مردم در نماز جمعه با استقبال گسترده مردم و ائمه جمعه مواجه شد، حال باید آل‌هاشم‌ها و دیگر مسؤولان انقلابی نیز فضای کشور را به سمت این قبیل اقدامات سوق دهند.

رجعت به اصل انقلاب اسلامی/ نرده‌های که باید برداشته شوند

اقدام انقلابی امام جمعه تبریز مبنی بر حذف نرده‌های حائل بین مسؤولان و مردم در نماز جمعه با استقبال گسترده مردم و ائمه جمعه مواجه شد، حال باید آل‌هاشم‌ها و دیگر مسؤولان انقلابی نیز فضای کشور را به سمت این قبیل اقدامات سوق دهند.
رجعت به اصل انقلاب اسلامی/ نرده‌های که باید برداشته شوند

View more posts from this author