رحمانی: الدحیل قوی‌تر از ذوب‌آهن نبود/بازی سختی در تاشکند خواهیم داشت

رحمانی: الدحیل قوی‌تر از ذوب‌آهن نبود/بازی سختی در تاشکند خواهیم داشت
بازیکن تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان گفت: الدحیل قطر قوی‌تر از ما نبود و ما بهتر بازی کردیم.

رحمانی: الدحیل قوی‌تر از ذوب‌آهن نبود/بازی سختی در تاشکند خواهیم داشت

بازیکن تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان گفت: الدحیل قطر قوی‌تر از ما نبود و ما بهتر بازی کردیم.
رحمانی: الدحیل قوی‌تر از ذوب‌آهن نبود/بازی سختی در تاشکند خواهیم داشت

View more posts from this author