رزمندگان اطلاعات و عملیات در جنگ کارهای مهم و بزرگی انجام دادند

رزمندگان اطلاعات و عملیات در جنگ کارهای مهم و بزرگی انجام دادند
مشاورعالی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به شهامت و دلاوری رزمندگان اطلاعات عملیات در زمان جنگ تحمیلی گفت: رزمندگان اطلاعات و عملیات در جنگ کارهای مهم و بزرگی را برای عملیات‌ها انجام داده‌اند.

رزمندگان اطلاعات و عملیات در جنگ کارهای مهم و بزرگی انجام دادند

مشاورعالی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به شهامت و دلاوری رزمندگان اطلاعات عملیات در زمان جنگ تحمیلی گفت: رزمندگان اطلاعات و عملیات در جنگ کارهای مهم و بزرگی را برای عملیات‌ها انجام داده‌اند.
رزمندگان اطلاعات و عملیات در جنگ کارهای مهم و بزرگی انجام دادند

بک لینک رنک 1

فانتزی

View more posts from this author