رسانه‌ها نقش مؤثری در تحقق پیام نوروزی مقام معظم رهبری دارند

رسانه‌ها نقش مؤثری در تحقق پیام نوروزی مقام معظم رهبری دارند
مشاور عالی و رسانه‌ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی‌آباد با اشاره به نقش رسانه و ابزار رسانه‌ای در تحقق پیام سال گفت: رسانه‌ها می‌توانند نقش موثری در تحقق پیام نوروزی مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی ایفا نمایند.

رسانه‌ها نقش مؤثری در تحقق پیام نوروزی مقام معظم رهبری دارند

مشاور عالی و رسانه‌ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی‌آباد با اشاره به نقش رسانه و ابزار رسانه‌ای در تحقق پیام سال گفت: رسانه‌ها می‌توانند نقش موثری در تحقق پیام نوروزی مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی ایفا نمایند.
رسانه‌ها نقش مؤثری در تحقق پیام نوروزی مقام معظم رهبری دارند

فروش بک لینک

View more posts from this author