رشد شاخص‌های بهره‌مندی هرمزگان در اولویت قرار دارد

رشد شاخص‌های بهره‌مندی هرمزگان در اولویت قرار دارد
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: رشد شاخص‌های بهره‌مندی مردم استان از راه مناسب در اولویت برنامه‌های این اداره‌کل قرار دارد.

رشد شاخص‌های بهره‌مندی هرمزگان در اولویت قرار دارد

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: رشد شاخص‌های بهره‌مندی مردم استان از راه مناسب در اولویت برنامه‌های این اداره‌کل قرار دارد.
رشد شاخص‌های بهره‌مندی هرمزگان در اولویت قرار دارد

فروش بک لینک

خبرگزاری اصفحان

View more posts from this author