رشد 10 درصدی حضور زائران و گردشگران نوروزی در قزوین

رشد 10 درصدی حضور زائران و گردشگران نوروزی در قزوین
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین با بیان اینکه بیش از 264 امامزاده، ابنیه موقوفی و میراثی در این استان وجود دارد، گفت: در سال جاری شاهد رشد 10 درصدی زائران و گردشگران نوروزی نسبت به سال گذشته در این مکان‌ها بوده‌ایم.

رشد 10 درصدی حضور زائران و گردشگران نوروزی در قزوین

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین با بیان اینکه بیش از 264 امامزاده، ابنیه موقوفی و میراثی در این استان وجود دارد، گفت: در سال جاری شاهد رشد 10 درصدی زائران و گردشگران نوروزی نسبت به سال گذشته در این مکان‌ها بوده‌ایم.
رشد 10 درصدی حضور زائران و گردشگران نوروزی در قزوین

View more posts from this author