رشد 117 درصدی مدال‌های جهانی قم

رشد 117 درصدی مدال‌های جهانی قم
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم گفت: مدال های جهانی ورزشکاران این استان با 117 درصد رشد از 6 مدال در سال 94 به 13 مدال جهانی در سال گذشته رسید.

رشد 117 درصدی مدال‌های جهانی قم

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم گفت: مدال های جهانی ورزشکاران این استان با 117 درصد رشد از 6 مدال در سال 94 به 13 مدال جهانی در سال گذشته رسید.
رشد 117 درصدی مدال‌های جهانی قم

View more posts from this author