رشد 20 درصدی اقامت گردشگران در کشور/ رتبه نخست مازندران در جذب مسافران

رشد 20 درصدی اقامت گردشگران در کشور/ رتبه نخست مازندران در جذب مسافران
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از رشد 20 درصدی اقامت گردشگران در کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: در بازدید از مراکز گردشگری رشد 39 درصدی را شاهد هستیم.

رشد 20 درصدی اقامت گردشگران در کشور/ رتبه نخست مازندران در جذب مسافران

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از رشد 20 درصدی اقامت گردشگران در کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: در بازدید از مراکز گردشگری رشد 39 درصدی را شاهد هستیم.
رشد 20 درصدی اقامت گردشگران در کشور/ رتبه نخست مازندران در جذب مسافران

View more posts from this author