رشد 21 درصدی کشفیات مواد مخدر در کردستان

رشد 21 درصدی کشفیات مواد مخدر در کردستان
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان از کشف یک‌ تن و 249 کیلوگرم مواد مخدر در استان طی سال گذشته خبر داد که 21 درصد نسبت به سال قبل آن رشد داشته است.

رشد 21 درصدی کشفیات مواد مخدر در کردستان

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان از کشف یک‌ تن و 249 کیلوگرم مواد مخدر در استان طی سال گذشته خبر داد که 21 درصد نسبت به سال قبل آن رشد داشته است.
رشد 21 درصدی کشفیات مواد مخدر در کردستان

بک لینک رنک 4

فانتزی

View more posts from this author