رقابت وزنه‌برداران جوان ایران برای ملی‌پوش شدن/ نفرات نهایی جواز حضور در مسابقات آسیایی و جهانی را کسب می‌کنند

رقابت وزنه‌برداران جوان ایران برای ملی‌پوش شدن/ نفرات نهایی جواز حضور در مسابقات آسیایی و جهانی را کسب می‌کنند
نفرات نهایی راه‌ یافته به اردوی تیم ملی وزنه‌برداری جوانان جواز شرکت در مسابقات آسیایی و جهانی سال 2018 میلادی را به دست می‌آورند.

رقابت وزنه‌برداران جوان ایران برای ملی‌پوش شدن/ نفرات نهایی جواز حضور در مسابقات آسیایی و جهانی را کسب می‌کنند

نفرات نهایی راه‌ یافته به اردوی تیم ملی وزنه‌برداری جوانان جواز شرکت در مسابقات آسیایی و جهانی سال 2018 میلادی را به دست می‌آورند.
رقابت وزنه‌برداران جوان ایران برای ملی‌پوش شدن/ نفرات نهایی جواز حضور در مسابقات آسیایی و جهانی را کسب می‌کنند

View more posts from this author