رقیه‌ای در انتظار حسین اما این‎بار در شرهانی

رقیه‌ای در انتظار حسین اما این‎بار در شرهانی
حسین در 21 تیر ماه سال 1364 در عملیات ظفر 4 در منطقه (نهر عنبر) شرهانی براثر اصابت ترکش به پشت و پهلو به شهادت رسید.

رقیه‌ای در انتظار حسین اما این‎بار در شرهانی

حسین در 21 تیر ماه سال 1364 در عملیات ظفر 4 در منطقه (نهر عنبر) شرهانی براثر اصابت ترکش به پشت و پهلو به شهادت رسید.
رقیه‌ای در انتظار حسین اما این‎بار در شرهانی

bluray movie download

View more posts from this author