رهاورد پولادمردان خراسان‌جنوبی ۲ مدال نقره و برنز شد

رهاورد پولادمردان خراسان‌جنوبی ۲ مدال نقره و برنز شد
در مسابقات قهرمانی پاورلیفتینگ بدون لوازم کلاسیک باشگاه‌های کشور مهدی هادری‌زاده مدال نقره نوجوانان را کسب کرد و حسین آباراد به مدال برنز جوانان دست یافت.

رهاورد پولادمردان خراسان‌جنوبی ۲ مدال نقره و برنز شد

در مسابقات قهرمانی پاورلیفتینگ بدون لوازم کلاسیک باشگاه‌های کشور مهدی هادری‌زاده مدال نقره نوجوانان را کسب کرد و حسین آباراد به مدال برنز جوانان دست یافت.
رهاورد پولادمردان خراسان‌جنوبی ۲ مدال نقره و برنز شد

View more posts from this author