رهبر معظم انقلاب اسلامی به آینده روشن جامعه خوشبین هستند/ سفارش اکید رهبری بر تربیت ایمانی مدیران نظام

رهبر معظم انقلاب اسلامی به آینده روشن جامعه خوشبین هستند/ سفارش اکید رهبری بر تربیت ایمانی مدیران نظام
نماینده مردم آذربایجان‌غربی در مجلس خبرگان رهبری گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار امروز با اعضای خبرگان رهبری با اشاره به رویش‌های جدیدی که در بخش‌های مختلف کشور به وجود آمده به آینده روشن جامعه تاکید داشته و خوشبین بودند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی به آینده روشن جامعه خوشبین هستند/ سفارش اکید رهبری بر تربیت ایمانی مدیران نظام

نماینده مردم آذربایجان‌غربی در مجلس خبرگان رهبری گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار امروز با اعضای خبرگان رهبری با اشاره به رویش‌های جدیدی که در بخش‌های مختلف کشور به وجود آمده به آینده روشن جامعه تاکید داشته و خوشبین بودند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی به آینده روشن جامعه خوشبین هستند/ سفارش اکید رهبری بر تربیت ایمانی مدیران نظام

View more posts from this author