رواج 8 هزار شبهه اعتقادی به‌صورت پیامک در جامعه

رواج 8 هزار شبهه اعتقادی به‌صورت پیامک در جامعه
امام‌جمعه موقت شیراز گفت: تاکنون 8 هزار شبهه از طریق پیامک در مورد مسائل اعتقادی، دینی و قرآنی در جامعه رواج پیدا کرده است که نیاز به توجه جدی از سوی مسئولان و متولیان فرهنگی دارد.

رواج 8 هزار شبهه اعتقادی به‌صورت پیامک در جامعه

امام‌جمعه موقت شیراز گفت: تاکنون 8 هزار شبهه از طریق پیامک در مورد مسائل اعتقادی، دینی و قرآنی در جامعه رواج پیدا کرده است که نیاز به توجه جدی از سوی مسئولان و متولیان فرهنگی دارد.
رواج 8 هزار شبهه اعتقادی به‌صورت پیامک در جامعه

بک لینک رنک 4

بازی

View more posts from this author