روایت فخرالدینی از رایگان شدن بازی ذوب‌آهن و الوحده + عکس

روایت فخرالدینی از رایگان شدن بازی ذوب‌آهن و الوحده + عکس
میلاد فخر‌الدینی با انتشاری استوری اینستاگرام از هواداران ذوب‌آهن خواست برای حمایت از این تیم به فولادشهر بیایند.

روایت فخرالدینی از رایگان شدن بازی ذوب‌آهن و الوحده + عکس

میلاد فخر‌الدینی با انتشاری استوری اینستاگرام از هواداران ذوب‌آهن خواست برای حمایت از این تیم به فولادشهر بیایند.
روایت فخرالدینی از رایگان شدن بازی ذوب‌آهن و الوحده + عکس

View more posts from this author