روایت نوروز در فرهنگ مردم آذربایجان‌غربی/ نوروز حلقه اتحاد اقوام ایرانی

روایت نوروز در فرهنگ مردم آذربایجان‌غربی/ نوروز حلقه اتحاد اقوام ایرانی
آذربایجان غربی به لحاظ تاریخ و حضور اقوام مختلف ترک‌ها، کردها، ارامنه و آشوری‌ها با خصوصیات اجتماعی و فرهنگی و آداب و رسوم خود جاذبه‌های متنوعی را تشکیل داده که می‌تواند گردشگران زیادی را پذیرا باشند.

روایت نوروز در فرهنگ مردم آذربایجان‌غربی/ نوروز حلقه اتحاد اقوام ایرانی

آذربایجان غربی به لحاظ تاریخ و حضور اقوام مختلف ترک‌ها، کردها، ارامنه و آشوری‌ها با خصوصیات اجتماعی و فرهنگی و آداب و رسوم خود جاذبه‌های متنوعی را تشکیل داده که می‌تواند گردشگران زیادی را پذیرا باشند.
روایت نوروز در فرهنگ مردم آذربایجان‌غربی/ نوروز حلقه اتحاد اقوام ایرانی

View more posts from this author