روحیه مجاهدت موجب استواری یک ملت می‌شود/ صیانت از ایران به این است که اقتدار حفظ شود

روحیه مجاهدت موجب استواری یک ملت می‌شود/ صیانت از ایران به این است که اقتدار حفظ شود
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه روحیه مجاهدت موجب استواری یک ملت می‌شود، گفت: تلاش‌ها برای برگزاری یادواره شهدا ستودنی است.

روحیه مجاهدت موجب استواری یک ملت می‌شود/ صیانت از ایران به این است که اقتدار حفظ شود

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه روحیه مجاهدت موجب استواری یک ملت می‌شود، گفت: تلاش‌ها برای برگزاری یادواره شهدا ستودنی است.
روحیه مجاهدت موجب استواری یک ملت می‌شود/ صیانت از ایران به این است که اقتدار حفظ شود

View more posts from this author