روز جهانی قدس نمادی از ظلم‌ستیزی است

روز جهانی قدس نمادی از ظلم‌ستیزی است
فرمانده سپاه ناحیه حضرت ابوالفضل(ع) شهرستان آوج گفت: روز جهانی قدس به معنای احیای اهداف انقلاب و ارزش‌های آن و فرهنگ اسلامی است و نمادی در ظلم‌ستیزی و مبارزات ضد صهیونیستی محسوب می‌‌شود.

روز جهانی قدس نمادی از ظلم‌ستیزی است

فرمانده سپاه ناحیه حضرت ابوالفضل(ع) شهرستان آوج گفت: روز جهانی قدس به معنای احیای اهداف انقلاب و ارزش‌های آن و فرهنگ اسلامی است و نمادی در ظلم‌ستیزی و مبارزات ضد صهیونیستی محسوب می‌‌شود.
روز جهانی قدس نمادی از ظلم‌ستیزی است

فستیوال فیلم

View more posts from this author