روستای «زیارت» گرگان؛ روستایی با چشم‌اندازهای بی‌نظیر و معماری ویژه سنتی/ روستای «زیارت» مکان فراموش‌نشدنی برای گردشگران + تصاویر

روستای «زیارت» گرگان؛ روستایی با چشم‌اندازهای بی‌نظیر و معماری ویژه سنتی/ روستای «زیارت» مکان فراموش‌نشدنی برای گردشگران + تصاویر
روستای «زیارت» به جهات برخورداری از آب و هوای مطلوب، چشم‌اندازهای زیبای طبیعی و سبک معماری ویژه سنتی آن یکی از مهمترین نقاط گردشگری استان گلستان به شمار می‌آید.

روستای «زیارت» گرگان؛ روستایی با چشم‌اندازهای بی‌نظیر و معماری ویژه سنتی/ روستای «زیارت» مکان فراموش‌نشدنی برای گردشگران + تصاویر

روستای «زیارت» به جهات برخورداری از آب و هوای مطلوب، چشم‌اندازهای زیبای طبیعی و سبک معماری ویژه سنتی آن یکی از مهمترین نقاط گردشگری استان گلستان به شمار می‌آید.
روستای «زیارت» گرگان؛ روستایی با چشم‌اندازهای بی‌نظیر و معماری ویژه سنتی/ روستای «زیارت» مکان فراموش‌نشدنی برای گردشگران + تصاویر

View more posts from this author