رونمایی از تله‌فیلم شهید املاکی در نهم فروردین

رونمایی از تله‌فیلم شهید املاکی در نهم فروردین
فرمانده تیپ نیرو مخصوص میرزا کوچک خان لنگرود از رونمایی تله‌فیلم سردار شهید املاکی در روز یادواره این شهید خبر داد.

رونمایی از تله‌فیلم شهید املاکی در نهم فروردین

فرمانده تیپ نیرو مخصوص میرزا کوچک خان لنگرود از رونمایی تله‌فیلم سردار شهید املاکی در روز یادواره این شهید خبر داد.
رونمایی از تله‌فیلم شهید املاکی در نهم فروردین

View more posts from this author