رونمایی از فرش‌های نفیس جام جهانی فوتبال در تبریز+تصاویر

رونمایی از فرش‌های نفیس جام جهانی فوتبال در تبریز+تصاویر
مراسم رونمایی از فرش‌های نفیس جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه برای نخستین بار در تبریز برگزار شد.

رونمایی از فرش‌های نفیس جام جهانی فوتبال در تبریز+تصاویر

مراسم رونمایی از فرش‌های نفیس جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه برای نخستین بار در تبریز برگزار شد.
رونمایی از فرش‌های نفیس جام جهانی فوتبال در تبریز+تصاویر

View more posts from this author