رونمایی از کتاب بهشت فدک و پوستر نخستین جشنواره ملی آرامش بهاری

رونمایی از کتاب بهشت فدک و پوستر نخستین جشنواره ملی آرامش بهاری
طی مراسمی از کتاب بهشت فدک و پوستر نخستین جشنواره ملی آرامش بهاری با حضور معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه رونمایی شد.

رونمایی از کتاب بهشت فدک و پوستر نخستین جشنواره ملی آرامش بهاری

طی مراسمی از کتاب بهشت فدک و پوستر نخستین جشنواره ملی آرامش بهاری با حضور معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه رونمایی شد.
رونمایی از کتاب بهشت فدک و پوستر نخستین جشنواره ملی آرامش بهاری

View more posts from this author