ریزش سنگ در محور هراز 5 مصدوم برجای گذاشت

ریزش سنگ در محور هراز 5 مصدوم برجای گذاشت
سخنگوی اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: در دو حادثه ریزش سنگ در محور مواصلاتی هراز که امروز اتفاق افتاد پنج نفر مصدوم شدند.

ریزش سنگ در محور هراز 5 مصدوم برجای گذاشت

سخنگوی اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: در دو حادثه ریزش سنگ در محور مواصلاتی هراز که امروز اتفاق افتاد پنج نفر مصدوم شدند.
ریزش سنگ در محور هراز 5 مصدوم برجای گذاشت

اخبار دنیای تکنولوژی

مدرسه

View more posts from this author