ریزگردها وارد استان بوشهر می‌شوند/ مواج شدن دریا به دلیل وزش یاد

ریزگردها وارد استان بوشهر می‌شوند/ مواج شدن دریا به دلیل وزش یاد
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر گفت: بر اساس سامانه هواشناسی، آسمان استان بوشهر طی 24 ساعته آینده ابری همراه با غبار محلی است و شاهد ورود ریزگردها به سطح استان هستیم.

ریزگردها وارد استان بوشهر می‌شوند/ مواج شدن دریا به دلیل وزش یاد

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر گفت: بر اساس سامانه هواشناسی، آسمان استان بوشهر طی 24 ساعته آینده ابری همراه با غبار محلی است و شاهد ورود ریزگردها به سطح استان هستیم.
ریزگردها وارد استان بوشهر می‌شوند/ مواج شدن دریا به دلیل وزش یاد

View more posts from this author