ریکاوری شاگردان ساغلام در راه آماده‌سازی برای آسیا

ریکاوری شاگردان ساغلام در راه آماده‌سازی برای آسیا
شاگردان ارطغرول ساغلام در روز ریکاوری پس از دیدار گسترش‌فولاد، خود را برای رقابت در لیگ قهرمانان آماده کردند‌.

ریکاوری شاگردان ساغلام در راه آماده‌سازی برای آسیا

شاگردان ارطغرول ساغلام در روز ریکاوری پس از دیدار گسترش‌فولاد، خود را برای رقابت در لیگ قهرمانان آماده کردند‌.
ریکاوری شاگردان ساغلام در راه آماده‌سازی برای آسیا

View more posts from this author