زلزله ایلام خسارت جانی نداشت/ آماده باش 100 درصدی هلال احمر

زلزله ایلام خسارت جانی نداشت/ آماده باش 100 درصدی هلال احمر
مدیر عامل جمعیت هلال احمر ایلام گفت: زلزله ایلام خسارت جانی نداشت.

زلزله ایلام خسارت جانی نداشت/ آماده باش 100 درصدی هلال احمر

مدیر عامل جمعیت هلال احمر ایلام گفت: زلزله ایلام خسارت جانی نداشت.
زلزله ایلام خسارت جانی نداشت/ آماده باش 100 درصدی هلال احمر

View more posts from this author