زلزله 3.2 ریشتری سومار را لرزاند

زلزله 3.2 ریشتری سومار را لرزاند
زلزله‌ای به بزرگی 3.2 ریشتر سومار در استان کرمانشاه را لرزاند.

زلزله 3.2 ریشتری سومار را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی 3.2 ریشتر سومار در استان کرمانشاه را لرزاند.
زلزله 3.2 ریشتری سومار را لرزاند

View more posts from this author