زلزله 3.3 ریشتری شاهو را لرزاند

زلزله 3.3 ریشتری شاهو را لرزاند
زلزله‌ای به بزرگی 3.3 ریشتر بخش شاهو در شهرستان پاوه را لرزاند.

زلزله 3.3 ریشتری شاهو را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی 3.3 ریشتر بخش شاهو در شهرستان پاوه را لرزاند.
زلزله 3.3 ریشتری شاهو را لرزاند

View more posts from this author