زلزله 3.7 ریشتری دهرم را لرزاند/ این زمین‌لرزه خسارتی نداشته است

زلزله 3.7 ریشتری دهرم را لرزاند/ این زمین‌لرزه خسارتی نداشته است
زلزله 3.7 ریشتری دهرم خسارتی در بر نداشته است.

زلزله 3.7 ریشتری دهرم را لرزاند/ این زمین‌لرزه خسارتی نداشته است

زلزله 3.7 ریشتری دهرم خسارتی در بر نداشته است.
زلزله 3.7 ریشتری دهرم را لرزاند/ این زمین‌لرزه خسارتی نداشته است

View more posts from this author