زلزله 4.1 ریشتری شهرستان بهاباد را لرزاند/ تاکنون خسارتی گزارش نشده است

زلزله 4.1 ریشتری شهرستان بهاباد را لرزاند/ تاکنون خسارتی گزارش نشده است
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر در فاصله 18 کیلومتری شهرستان بهاباد را لرزاند و هیچ‌گونه خسارتی تا این لحظه گزارش نشده است.

زلزله 4.1 ریشتری شهرستان بهاباد را لرزاند/ تاکنون خسارتی گزارش نشده است

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر در فاصله 18 کیلومتری شهرستان بهاباد را لرزاند و هیچ‌گونه خسارتی تا این لحظه گزارش نشده است.
زلزله 4.1 ریشتری شهرستان بهاباد را لرزاند/ تاکنون خسارتی گزارش نشده است

View more posts from this author