زلزله 4.1 ریشتری فاریاب کرمان را لرزاند

زلزله 4.1 ریشتری فاریاب کرمان را لرزاند
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر دقایقی پیش حوالی فاریاب کرمان را لرزاند.

زلزله 4.1 ریشتری فاریاب کرمان را لرزاند

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر دقایقی پیش حوالی فاریاب کرمان را لرزاند.
زلزله 4.1 ریشتری فاریاب کرمان را لرزاند

View more posts from this author