زلزله 4.1 ریشتری کوهبنان را لرزاند/2 زمین‌لرزه در کمتر از 15 دقیقه

زلزله 4.1 ریشتری کوهبنان را لرزاند/2 زمین‌لرزه در کمتر از 15 دقیقه
دقایقی پیش، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر کوهبنان کرمان را لرزاند.

زلزله 4.1 ریشتری کوهبنان را لرزاند/2 زمین‌لرزه در کمتر از 15 دقیقه

دقایقی پیش، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر کوهبنان کرمان را لرزاند.
زلزله 4.1 ریشتری کوهبنان را لرزاند/2 زمین‌لرزه در کمتر از 15 دقیقه

View more posts from this author