زلزله 4.2 ریشتری شهمیرزاد را لرزاند/ تیم‌های ارزیاب به منطقه اعزام شدند

زلزله 4.2 ریشتری شهمیرزاد را لرزاند/ تیم‌های ارزیاب به منطقه اعزام شدند
زمین‌لرزه‌ای با قدرت 4.2 ریشتر دقایقی پیش شهمیرزاد را در استان سمنان لرزاند.

زلزله 4.2 ریشتری شهمیرزاد را لرزاند/ تیم‌های ارزیاب به منطقه اعزام شدند

زمین‌لرزه‌ای با قدرت 4.2 ریشتر دقایقی پیش شهمیرزاد را در استان سمنان لرزاند.
زلزله 4.2 ریشتری شهمیرزاد را لرزاند/ تیم‌های ارزیاب به منطقه اعزام شدند

View more posts from this author