زلزله 4.7 ریشتری خنج بدون خسارت

زلزله 4.7 ریشتری خنج بدون خسارت
زمین‌لرزه 4.7 ریشتری بامداد امروز خنج خسارت جان و مالی نداشت.

زلزله 4.7 ریشتری خنج بدون خسارت

زمین‌لرزه 4.7 ریشتری بامداد امروز خنج خسارت جان و مالی نداشت.
زلزله 4.7 ریشتری خنج بدون خسارت

View more posts from this author