زلزله 4.9 ریشتری راور را لرزاند

زلزله 4.9 ریشتری راور را لرزاند
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.9 ریشتر حوالی شهرستان راور در استان کرمان را لرزاند.

زلزله 4.9 ریشتری راور را لرزاند

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.9 ریشتر حوالی شهرستان راور در استان کرمان را لرزاند.
زلزله 4.9 ریشتری راور را لرزاند

View more posts from this author