زمین‌لرزه‌ 3 ریشتری فیروزکوه را لرزاند/ فرماندار فیروزکوه: زلزله خسارتی نداشت

زمین‌لرزه‌ 3 ریشتری فیروزکوه را لرزاند/ فرماندار فیروزکوه: زلزله خسارتی نداشت
زمین‌لرزه‌ 3 ریشتری دقایقی پیش فیروزکوه در استان تهران را لرزاند.

زمین‌لرزه‌ 3 ریشتری فیروزکوه را لرزاند/ فرماندار فیروزکوه: زلزله خسارتی نداشت

زمین‌لرزه‌ 3 ریشتری دقایقی پیش فیروزکوه در استان تهران را لرزاند.
زمین‌لرزه‌ 3 ریشتری فیروزکوه را لرزاند/ فرماندار فیروزکوه: زلزله خسارتی نداشت

View more posts from this author