زمین‌لرزه 3.3 ریشتری میانرود را لرزاند

زمین‌لرزه 3.3 ریشتری میانرود را لرزاند
زمین لرزه‌ای در مقیاس 3.3 ریشتری در ساعت 15:36 امروز میانرود در شهرستان دزفول را لرزاند.

زمین‌لرزه 3.3 ریشتری میانرود را لرزاند

زمین لرزه‌ای در مقیاس 3.3 ریشتری در ساعت 15:36 امروز میانرود در شهرستان دزفول را لرزاند.
زمین‌لرزه 3.3 ریشتری میانرود را لرزاند

View more posts from this author