زمین برای احداث شهرک سلامت هر چه زودتر واگذار شود

زمین برای احداث شهرک سلامت هر چه زودتر واگذار شود
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه در واگذاری زمین برای احداث مرکز سلامت و مغز و اعصاب نباید تعلل کرد، گفت: شهرداری هرچه زودتر زمین مناسبی در اختیار پروفسور سمیعی قرار دهد.

زمین برای احداث شهرک سلامت هر چه زودتر واگذار شود

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه در واگذاری زمین برای احداث مرکز سلامت و مغز و اعصاب نباید تعلل کرد، گفت: شهرداری هرچه زودتر زمین مناسبی در اختیار پروفسور سمیعی قرار دهد.
زمین برای احداث شهرک سلامت هر چه زودتر واگذار شود

فروش بک لینک

دانلود سریال و آهنگ

View more posts from this author