زنان کرمان بالاترین نرخ مشارکت را در فعالیت‌های اقتصادی دارند

زنان کرمان بالاترین نرخ مشارکت را در فعالیت‌های اقتصادی دارند
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان گفت: زنان کرمان بالاترین نرخ مشارکت را در فعالیت‌های اقتصادی و کارآفرینی در سطح کشور به خود اختصاص داده‌اند.

زنان کرمان بالاترین نرخ مشارکت را در فعالیت‌های اقتصادی دارند

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان گفت: زنان کرمان بالاترین نرخ مشارکت را در فعالیت‌های اقتصادی و کارآفرینی در سطح کشور به خود اختصاص داده‌اند.
زنان کرمان بالاترین نرخ مشارکت را در فعالیت‌های اقتصادی دارند

View more posts from this author