زنده کردن امید با نجوای الهی

زنده کردن امید با نجوای الهی
قاری بین‌المللی قرآن گفت: عجین شدن کلام الهی با سرشت انسان طلای گرانبهایی است که به راحتی یافت نمی‌شود، جان و روانت را باید کیمیا کنی تا روحت با این آیات الهی صیقل یابد.

زنده کردن امید با نجوای الهی

قاری بین‌المللی قرآن گفت: عجین شدن کلام الهی با سرشت انسان طلای گرانبهایی است که به راحتی یافت نمی‌شود، جان و روانت را باید کیمیا کنی تا روحت با این آیات الهی صیقل یابد.
زنده کردن امید با نجوای الهی

بک لینک رنک 4

اس ام اس جدید

View more posts from this author