زیارت بیش از 2 میلیون و 500 هزار نفر از امامزاده‌های لرستان

زیارت بیش از 2 میلیون و 500 هزار نفر از امامزاده‌های لرستان
مدیرکل اوقاف و امور خیریه لرستان گفت: بیش از دو میلیون و 500 هزار نفر، امامزاده‌های این استان را زیارت کردند.

زیارت بیش از 2 میلیون و 500 هزار نفر از امامزاده‌های لرستان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه لرستان گفت: بیش از دو میلیون و 500 هزار نفر، امامزاده‌های این استان را زیارت کردند.
زیارت بیش از 2 میلیون و 500 هزار نفر از امامزاده‌های لرستان

بک لینک

View more posts from this author