سؤال مشترک دو نماینده به وزیر نیرو/ اظهارات چه کسی بی‌اساسه؟

سؤال مشترک دو نماینده به وزیر نیرو/ اظهارات چه کسی بی‌اساسه؟
در 24 ساعت اخیر نمایندگان استان اصفهان از جلسات، تذکرات، مصاحبه‌ها و عملکرد خود نوشتند؛ از سؤال و تذکر مشترک دو نماینده به وزیر نیرو تا واکنش یک نماینده به بی‌اساس خواندن اظهاراتش را می‌توانید در مجله مجازی فارس بخوانید.

سؤال مشترک دو نماینده به وزیر نیرو/ اظهارات چه کسی بی‌اساسه؟

در 24 ساعت اخیر نمایندگان استان اصفهان از جلسات، تذکرات، مصاحبه‌ها و عملکرد خود نوشتند؛ از سؤال و تذکر مشترک دو نماینده به وزیر نیرو تا واکنش یک نماینده به بی‌اساس خواندن اظهاراتش را می‌توانید در مجله مجازی فارس بخوانید.
سؤال مشترک دو نماینده به وزیر نیرو/ اظهارات چه کسی بی‌اساسه؟

View more posts from this author