ساخت فیلم «کوروش» به کارگردانی جعفری‌جوزانی در ملایر

ساخت فیلم «کوروش» به کارگردانی جعفری‌جوزانی در ملایر
فرماندار ملایر با بیان اینکه قرار است فیلم «کوروش» به کارگردانی مسعود جعفری‌جوزانی در ملایر ساخته شود، گفت: تفاهم‌نامه ساخت فیلم انجام شده و به‌ زودی ایجاد شهرک سینمایی نیز برای ساخت این فیلم در ملایر آغاز خواهد شد.

ساخت فیلم «کوروش» به کارگردانی جعفری‌جوزانی در ملایر

فرماندار ملایر با بیان اینکه قرار است فیلم «کوروش» به کارگردانی مسعود جعفری‌جوزانی در ملایر ساخته شود، گفت: تفاهم‌نامه ساخت فیلم انجام شده و به‌ زودی ایجاد شهرک سینمایی نیز برای ساخت این فیلم در ملایر آغاز خواهد شد.
ساخت فیلم «کوروش» به کارگردانی جعفری‌جوزانی در ملایر

View more posts from this author