ساخت مسجد شهید صدوقی ریگان توسط گروه جهادی

ساخت مسجد شهید صدوقی ریگان توسط گروه جهادی
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور واحد ریگان با بیان اینکه تلاش دانشجویان برای اتمام پروژه‌های در دستور کار است، گفت: دانشجویان کار ساخت مسجد روستای شهید صدوقی ریگان را آغاز کردند و تا پایان تعطیلات نوروزی به اتمام می‌رسد.

ساخت مسجد شهید صدوقی ریگان توسط گروه جهادی

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور واحد ریگان با بیان اینکه تلاش دانشجویان برای اتمام پروژه‌های در دستور کار است، گفت: دانشجویان کار ساخت مسجد روستای شهید صدوقی ریگان را آغاز کردند و تا پایان تعطیلات نوروزی به اتمام می‌رسد.
ساخت مسجد شهید صدوقی ریگان توسط گروه جهادی

بک لینک

View more posts from this author