ساخت 8400 کانکس در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه/ همکاری 25 هزار شرکت با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص)

ساخت 8400 کانکس در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه/ همکاری 25 هزار شرکت با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص)
معاون محرومیت‌زدایی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) بابیان اینکه این قرارگاه بسترهای رونق اشتغال‌زایی در کشور را ایجاد کرده است، گفت: در حال حاضر 25 هزار شرکت با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) همکاری می‌کنند.

ساخت 8400 کانکس در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه/ همکاری 25 هزار شرکت با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص)

معاون محرومیت‌زدایی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) بابیان اینکه این قرارگاه بسترهای رونق اشتغال‌زایی در کشور را ایجاد کرده است، گفت: در حال حاضر 25 هزار شرکت با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) همکاری می‌کنند.
ساخت 8400 کانکس در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه/ همکاری 25 هزار شرکت با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص)

View more posts from this author