سارقین حرفه‌ای تلفن همراه در بوشهر دستگیر شدند

سارقین حرفه‌ای تلفن همراه در بوشهر دستگیر شدند
فرمانده انتظامی استان بوشهر از شناسایی دو نفر سارقین حرفه‌ای تلفن همراه در شهر بوشهر خبر داد که با تهدید چاقو و یا به‌صورت ربایش اقدام به سرقت تلفن همراه شهروندان می‌کردند.

سارقین حرفه‌ای تلفن همراه در بوشهر دستگیر شدند

فرمانده انتظامی استان بوشهر از شناسایی دو نفر سارقین حرفه‌ای تلفن همراه در شهر بوشهر خبر داد که با تهدید چاقو و یا به‌صورت ربایش اقدام به سرقت تلفن همراه شهروندان می‌کردند.
سارقین حرفه‌ای تلفن همراه در بوشهر دستگیر شدند

فروش بک لینک

View more posts from this author