ساغلام: باید از تک‌تک فرصت‌ها استفاده کنیم/ در آسیا بدشانس بودیم

ساغلام: باید از تک‌تک فرصت‌ها استفاده کنیم/ در آسیا بدشانس بودیم
سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز گفت: باید از تک‌تک فرصت‌ها استفاده کرده و برابر تیم الجزیره امارات به نتیجه مطلوب دست یابیم.

ساغلام: باید از تک‌تک فرصت‌ها استفاده کنیم/ در آسیا بدشانس بودیم

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز گفت: باید از تک‌تک فرصت‌ها استفاده کرده و برابر تیم الجزیره امارات به نتیجه مطلوب دست یابیم.
ساغلام: باید از تک‌تک فرصت‌ها استفاده کنیم/ در آسیا بدشانس بودیم

View more posts from this author