ساغلام: به دنبال پیروزی در هر 3 بازی دور برگشت هستیم/ در بازی با الغرافه جشن صعود خواهیم گرفت

ساغلام: به دنبال پیروزی در هر 3 بازی دور برگشت هستیم/ در بازی با الغرافه جشن صعود خواهیم گرفت
سرمربی تیم تراکتورسازی تبریز گفت: فردا اولین پیروزی را کسب خواهیم کرد و در دو بازی بعدی هم به دنبال این موفقیت هستیم.

ساغلام: به دنبال پیروزی در هر 3 بازی دور برگشت هستیم/ در بازی با الغرافه جشن صعود خواهیم گرفت

سرمربی تیم تراکتورسازی تبریز گفت: فردا اولین پیروزی را کسب خواهیم کرد و در دو بازی بعدی هم به دنبال این موفقیت هستیم.
ساغلام: به دنبال پیروزی در هر 3 بازی دور برگشت هستیم/ در بازی با الغرافه جشن صعود خواهیم گرفت

View more posts from this author